Лекция

166.  Судебная бухгалтерия 2
167.  Агропромышленный комплекс Республики Беларусь
168.  Мікроекономіка
169.  Финансовая система РФ 4
170.  Маркетинг 7
171.  Экономическая теория макроэкономика
172.  Лекции по финансам
173.  Бухгалтерский финансовый учет 2
174.  Отечественная история 7
175.  Учет в банках 2
176.  Реинжиниринг
177.  Контроллинг 3
178.  Техническая диагностика средств вычислительной техники
179.  Информационная база финансового анализа коммерческого банка
180.  Финансовый анализ коммерческого банка
181.  Актуарные расчеты
182.  Страховые рынки
183.  Социология объект предмет и культура социологической системы знания
184.  Теория вероятности и математическая статистика 3
185.  Функция многих переменных
186.  Програмування універсальних мікропроцесорів на мовах Асемблер
187.  Мікропроцесорні системи
188.  Мікроконтролери RISC архітектури
189.  Організація шин МПС
190.  МПС цифрового оброблення сигналів
191.  Мікроконтролери CISC архітектури
192.  Організація пам яті МП IA 32
193.  Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП
194.  Арифметичні основи обчислювальної техніки
195.  Лічильники
196.  Компаратори слів перетворювачі кодів та схеми контролю
197.  Тригери на логічних елементах
198.  Оперативні запам ятовувальні пристрої