Магистерская работа

34.  Валютні операції банку на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк
35.  Формування резервів на покриття кредитних ризиків
36.  Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі
37.  Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах
38.  ЕГЭ и качество образования Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ
39.  Здоровязберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи
40.  Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки
41.  Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік
42.  Организация учебно-воспитательного процесса в школе опыт проблемы
43.  Педагогічна занедбаність молодших школярів
44.  Психолого-педагогические особенности профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка
45.  Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами
46.  Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових
47.  Роль и место физических методов исследования при изучении некоторых разделов химии высокомолекулярных
48.  Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
49.  Система інтегрованих уроків як засіб розумового розвитку молодших школярів
50.  Совершенствование системы дошкольного образования города Иркутска
51.  Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
52.  Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім ї
53.  Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни Механізація
54.  Психолого-педагогические особенности профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка 2
55.  Роль и место физических методов исследования при изучении некоторых разделов химии высокомолекулярных 2
56.  Соціально-правовий захист дітей від насильства в сімї
57.  Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на прикладі Старбільського обласного
58.  Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності
59.  Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
60.  Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях
61.  Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних
62.  Гематологическая характеристика линя из узв и окуня оз Виштынецкого
63.  Совершенствование полуэмпирических методов рационального использования биологических ресурсов водоемов
64.  Исследование уровня защиты и эффективности применения средств защиты корпоративных сетей
65.  Разработка и отладка программного обеспечения виртуальной лаборатории Программирование микроконтроллерных
66.  Аспекты совершенствования бухгалтерского учета в условиях слияния с МСФО