Магистерская работа

100.  Mаrxіsm іn wоrld hіstоry
101.  Адаптація іншомовних запозичень в сучасній китайській мові
102.  Концепт дом в русской языковой картине мира
103.  Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови
104.  Оценка туристических ресурсов Владимирской области
105.  Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
106.  Курдская проблема в политике турецкого правительства 1980-ые - начало ХХI века
107.  Промысловая кооперация Алтая 1945-1960
108.  Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України МОУ на прикладі діяльності
109.  Паливо для карбюраторних двигунів Підвищення октанового числа бензину
110.  Анализ режимов работы электрических сетей ОАО ММК им Ильича и разработка адаптивной системы
111.  Массовые зрелища традиции и современность
112.  Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу
113.  Вдосконалення міжнародних розрахунків ВАТ Коломийське АТП
114.  Грошові розрахунки в діяльності підприємств на прикладі ТОВ Сталкер-Трейд
115.  Запровадження інноваційної моделі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
116.  Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
117.  Обрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
118.  Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області
119.  Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів організаційно-правові
120.  Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах
121.  Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи
122.  Анализ конкурентной среды предприятия на примере фх Маслянка
123.  Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках
124.  Внутренний маркетинг как инструмент эффективного функционирования организаций сервиса
125.  Маркетинг территорий аспекты реализации
126.  Маркетинговая мимикрия
127.  Маркетинговые каналы распределения товаров и услуг в крупном городе
128.  Позиционирование высших учебных заведений на рынке образовательных услуг
129.  Построение распределительных логистических систем на основе маркетинговой информации
130.  Применение концепции маркетинга на рынке образовательных услуг на примере подготовки специалистов
131.  Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності мяких
132.  Продвижение прогрессивных систем энергосбережения в Украине в сегменте ТН тепловых насосов