Магистерская работа

133.  Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину
134.  Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів
135.  Мутации структуры белковоподобного сополимера Компьютерное моделирование
136.  Окиснювальне старіння пива та його стабілізація
137.  Синтез и исследование сорбционных свойств гуанидинсодержащих полимерных нанокомпозитов
138.  Порушення основних припущень лінійного регресійного аналізу