Реферат

Реферат План промененевого обстеження діагноз цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу

Работа добавлена на сайт bumli.ru: 2015-10-28Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра променевої діагностики і терапії з курсом радіаційної медицини
Зав. кафедри:

проф. Ковальський О.В.

Викладач: Ясько В.В.
ПЛАН ПРОМЕНЕВОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Діагноз: Цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу
Виконав: студент 3-а групи 3 курсу

медичного факультету №1

Сенько А.І.
Вінниця 2009р.


ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ:

1.                 УЗД печінки

2.                 Сцинтиграфія печінки

3.                 Доплерівська ультрасонографія

4.                 МРТ печінки

5.                 Компютерна томографія з контрастуванням

6.                 Радіогепатограма

7.                 Спленопортографія

8.                 Гепатовенографія

9.                 Рентгенограма стравоходу

10.            Езофагоскопія
1. УЗД печінки
Цироз печінки можливо діагностувати на основі дослідження в режимі «сірої шкали» при візуалізації печінки з неоднорідною структурою паренхіми і нерівним бугристим контуром.

2. Сцинтиграфія печінки
D:\Images\clip_image007_0001.gif
Відмічається незначне збільшення розмірів печінки. Накопичення колоїдного золота дифузно-нерівномірне, з найбільш значним розрідженням штриховки в крайових зонах і нижній частині правої долі.
3. Доплерівська ультрасонографія


Можна виявити кровотік в круглій зв’язці печінки при реканалізації параумбі-лікальної вени, а також візуалізувати інші порто-системні колатералі.
4. МРТ печінки

При проведенні МРТ печінки виявлені зменшена в розмірах печінка з вузлуватими контурами, варикозно-розширені вени.

5. Комп’ютерна томографія з контрастуванням
D:\Images\khh;kj\Копия Фото085.jpg
Видно зменшення в розмірах печінки з вузловими контурам, варикозне розширення вени (вказано чорною стрілкою) і сильно виражений асцит (вказано білою стрілкою).


6. Радіогепатограма
D:\Images\khh;kj\Фото075.jpg
Накопичення і виведення паренхіматозними клітинами печінки введеного індикатора сповільнено, що свідчить про порушення функції печінки.
7. Спленопортографія
C:\Users\Артур\Desktop\image002.jpg
Наявність підпечінкового блоку (вказано чорною стрілкою)


8. Гепатовенографія
D:\ВНМУ\Фото003.jpg
Неоднорідність тіні контрактованої частини сегмента. Ретроградний потік в портальні вени.
9. Рентгенограма стравоходу
D:\Новая папка\Копия Фото088.jpg
Зображує варикозне розширення вен стравоходу: стравохід трохи розширений. Рельєф внутрішньої поверхні представлений подушкоподібними підвищеннями. На контурах стравоходу ці утворення створюють картину крайових дефектів наповнення. Стінки стравоходу еластичні. Перистальтика збережена.
10. Езофагоскопія
C:\Users\Артур\Desktop\image002 - копия.jpg
Чітко видно варикознорозширену вену стравоходу (вказано чорною стрілкою)

1. Реферат на тему Operating Systems Essay Research Paper An operating
2. Реферат на тему NAFTA The Timber Industry And Some
3. Реферат на тему Education Essay Research Paper School the great
4. Статья Вальтер Беньямин. Берлинская хроника.
5. Реферат Учет операций на расчетном счете
6. Курсовая на тему Статистика потребления населением товаров и услуг
7. Реферат Гана 2
8. Сочинение на тему Замятин е. и. - Социальный прогноз е. замятина и реальность xx века
9. Контрольная работа на тему Диагностика банкротства предприятия на примере ОАО Югрател
10. Реферат на тему God And Gifts Essay Research Paper Amadeus