Реферат

Реферат План промененевого обстеження діагноз цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу

Работа добавлена на сайт bumli.ru: 2015-10-28


Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра променевої діагностики і терапії з курсом радіаційної медицини
Зав. кафедри:

проф. Ковальський О.В.

Викладач: Ясько В.В.
ПЛАН ПРОМЕНЕВОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Діагноз: Цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу
Виконав: студент 3-а групи 3 курсу

медичного факультету №1

Сенько А.І.
Вінниця 2009р.


ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ:

1.                 УЗД печінки

2.                 Сцинтиграфія печінки

3.                 Доплерівська ультрасонографія

4.                 МРТ печінки

5.                 Компютерна томографія з контрастуванням

6.                 Радіогепатограма

7.                 Спленопортографія

8.                 Гепатовенографія

9.                 Рентгенограма стравоходу

10.            Езофагоскопія
1. УЗД печінки
Цироз печінки можливо діагностувати на основі дослідження в режимі «сірої шкали» при візуалізації печінки з неоднорідною структурою паренхіми і нерівним бугристим контуром.

2. Сцинтиграфія печінки
D:\Images\clip_image007_0001.gif
Відмічається незначне збільшення розмірів печінки. Накопичення колоїдного золота дифузно-нерівномірне, з найбільш значним розрідженням штриховки в крайових зонах і нижній частині правої долі.
3. Доплерівська ультрасонографія


Можна виявити кровотік в круглій зв’язці печінки при реканалізації параумбі-лікальної вени, а також візуалізувати інші порто-системні колатералі.
4. МРТ печінки

При проведенні МРТ печінки виявлені зменшена в розмірах печінка з вузлуватими контурами, варикозно-розширені вени.

5. Комп’ютерна томографія з контрастуванням
D:\Images\khh;kj\Копия Фото085.jpg
Видно зменшення в розмірах печінки з вузловими контурам, варикозне розширення вени (вказано чорною стрілкою) і сильно виражений асцит (вказано білою стрілкою).


6. Радіогепатограма
D:\Images\khh;kj\Фото075.jpg
Накопичення і виведення паренхіматозними клітинами печінки введеного індикатора сповільнено, що свідчить про порушення функції печінки.
7. Спленопортографія
C:\Users\Артур\Desktop\image002.jpg
Наявність підпечінкового блоку (вказано чорною стрілкою)


8. Гепатовенографія
D:\ВНМУ\Фото003.jpg
Неоднорідність тіні контрактованої частини сегмента. Ретроградний потік в портальні вени.
9. Рентгенограма стравоходу
D:\Новая папка\Копия Фото088.jpg
Зображує варикозне розширення вен стравоходу: стравохід трохи розширений. Рельєф внутрішньої поверхні представлений подушкоподібними підвищеннями. На контурах стравоходу ці утворення створюють картину крайових дефектів наповнення. Стінки стравоходу еластичні. Перистальтика збережена.
10. Езофагоскопія
C:\Users\Артур\Desktop\image002 - копия.jpg
Чітко видно варикознорозширену вену стравоходу (вказано чорною стрілкою)

1. Доклад на тему Потерянное учение
2. Кодекс и Законы Деятельность уголовно-исполнительных инспекций по исполнению наказаний и иных уголовно-правовых
3. Курсовая на тему Аудиторский контроль в России
4. Контрольная работа Белорусская государственность в раннем средневековье
5. Контрольная работа Социальная сфера на п п ОАО Башнефть
6. Реферат Виды памяти 3
7. Реферат Литература - Гигиена ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
8. Реферат ЗАГАДКИ АТЛАНТИДИ
9. Реферат История Чада
10. Реферат на тему A Streetcar Named Desire Analysis Of Blanche